Despeses de lliurament per total

Empresa Interval FranciaIlles BalearsPenínsulaProvincial
Impostos inclosos
GLS/Dynamic ExpressFins 70€13,22 €15,00 €6,50 €6,50 €
GLS/Dynamic ExpressDes de 70€ fins 363€13,22 €De franc!De franc!De franc!
 

Enviament de la comanda

Durant la formalització de la comanda, procedirem a comprovar el pagament i d'estar tot conforme a la preparació i enviament en un Termini d'un (1) a deu (10) dies naturals des de la data de la Confirmació de Comanda. En cas que vostè requereixi un servei de lliurament urgent o fora dels dies marcats com hàbils i aquest fos possible, l'informarem de tots costos corresponents que aniran íntegrament al seu càrrec.

Els enviaments es realitzaran amb justificant de recepció mitjançant els serveis d'agències de repartiment especialitzades, si requeriu una agència en concret amb la qual no tenim relació vostè podrà sol·licitar-la i que realitzi la la recollida per vostè en el punt de recollida acordat.

En les comandes de mes d'un' article provinents de diferents magatzems, pot ser que tingueu que assumir els costos derivats de tots els enviaments interns. Aqueste costos estaran reflectits en el Carret de la compra abans de finalitzar la comanda. No obstant, sempre tractarem en la mesura del possible suggerir articles similars que es troben al mateix magatzem.

Lliurament de la comanda

Els terminis de lliurament seràn d'un (1) 1 a cinc (5) dies per a la península ibèrica, de de (10) díes per Balears i de quinze (15) a quaranta-cinc dies (45) per a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla comptant a partir de la data d'expedició, no realitzant lliuraments els dissabtes, diumenges ni els dies declarats festius a la zona de recollida, trànsit o lliurament. Ens comprometem a complir el termini de lliurament indicat, en tot cas s'ha de tenir en compte que hi ha circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o circumstàncies imprevistes o extraordinàries que poden afectar la data de lliurament indicada, en tal cas l'informarem a la major brevetat possible de dita circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament del total de l'import abonat.

Si el client no rep la comanda en el termini acordat, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que posem a la seva disposició o per via telefònica.

Només vostè o persona autoritzada per vostè podrà receptar els articles en la direcció de lliurament establerta durant el procés de compra mostrant el document nacional d'identitat o altre document vàlid en dret que acrediti la seva identitat i signant el certificat/rebut de recepció que se li faciliti per així donar per conclòs el Lliurament de la Comanda. En cas de força major l'encarregat del lliurament serà qui determinarà la millor manera de realitzar-la i confirmar la seva identitat.

Per els articles personalitzats o fora d'estocatge les Condicions de Lliurament s'establiran en el moment de la formalització de la comanda per part nostra.

Devolució de la comanda o part de la mateixa

Si com aquesta contemplat en la normativa vigent vostè desitja desistir del contracte o fer un canvi o devolució, tindrà un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per procedir, passat aquest termini s'entendrà que els articles estan conformes al que s'estableix al Carret de la Compra. Preguem revisin tots els articles tan aviat els rebi.

Articles personalitzats

Els articles personalitzats no seran aptes per la seva devolució o canvi una vegada s'hagi confirmat el disseny.

Les següents raons no donanrant opció a reclamació en els articles personalitzats o manipulats:

  • Talles o mesures dels articles; Tota la informació relacionada amb talles o mesures dels articles es pot trobar en aquest lloc web en la fitxa de cada producte o en el seu defecte es poden sol·licitar mitjançant les diferents vies de contacte que posem a la seva disposició. Totes les talles de tots els proveïdors tenen un marge d'error d'entre un dos (2) per cent i un (4) per cent de les talles descrites a la fitxa. Recomanem sol·licitar mostres sota pressupost dels articles a personalitzar si no es coneixen les talles amb anterioritat.
  • El color de les peces; Consulti la nostra carta de colors física si vol obtenir una mostra fiable del color. Tingui en compte que enacara veient les mostres físiques, les diferents fabricacions entre temporades poden fer variar els colors considerablement. Consulti en cada comanda o repetició la tonalitat del color dels articles. Tots els colors mostrats en aquest lloc web o els seus documents adjunts son mostres digitals i aproximades i poden variar entre un deu (10) i un cinquanta per cent (50) depenent la configuration del dispositiu amb el que es visualitzi.
  • Color/s de la personalització; El color o colors de la personalització s'establirà mitjançant l'enviament d'una Confirmació de muntatge o el Compliment d'un formulari. Els models de colors comunment utilitzats per a la personalització son CMYK, PANTONE-C o, si colors bàsics. Tots els colors mostrats en aquest lloc web o els seus documents adjunts son mostres digitals i aproximades i poden variar entre un deu (10) i un cinquanta per cent (50) depenent la configuration del dispositiu amb el que es visualitzi.
  • Mesures de la personalització; Les mesures de la personalització s'establiran mitjançant l'enviament d'una Confirmació de muntatge o el Compliment d'un formulari. Si desitja unes mesures concretes indiqui-ho durant la sol·licitud de pressupost, en cas contrari utilitzarem les mesures que creem més oportunes seguint la nostra experiència.
  • Acabats; Utilitzem diferents tècniques de personalització i amb cadascuna s'obté un acabat diferent. No totes les tècniques son aptes per a tots els articles. Si vostè l'interssa una tècnica espicifca consulti abans de realitzar la comanda o indiqui-ho durant la sol·licitud de pressupost.
  • Durabilitat; Cada tècnica té una durabilitat diferent i lús que es dóna a l'article influeix. Pregunt-hi per la durabilitat de les diferents personalitzacions i assegureu-vos de seguir les pautes de rentat i compte que es mostra en les indicacions de cada article, a la seva etiqueta o al full d'instruccions.

Procediments per a la devolució de la comanda o part de la mateixa:

Articles defectuosos o que no s'ajusten al que estipula el «Carret de la compra»

En cas de creieu que en el moment del lliurament de la comanda els articles no s'ajusten al que estipula el «Carret de la compra» o tinguin quelcom defecte, haureu d'omplir una petició de devolució que se li facilitarà durant el lliurament en bé en format digital o paper i retornar-lo a info@jbp.es.

La Recollida de la mercaderia serà gestionada per la nostra part, en cas contrari el enviament haurà de ser a ports pagats o pel contrari serà rebutjat.

Una vegada rebuts els articles no conformes, JBP examinarà el seu estat i determinarà en el seu cas si escau la devolució o sustitucion dels mateixos.

La sustitució dels articles s'efectuarà dins d'un termini de set (7) dies hàbils següents a la data a la que es confirma la petició de devolució.

En cas de no acceptar sustitució o al canvi, o de no ser possible, les quanties pagades per aquells articles que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment hi hagi, seran reemborsades íntegrament, inclosos las despeses d'enviament incorregudes per lliurar el producte .

Articles sense defectes i que s'ajusten al que estipula al «Carret de la compra»

En cas de que vostè desitgi exercir el seu dret de desistiment, haura d'omplir una petició de devolució que se li facilitarà durant el lliurament en format digital, o un paper i retornar-lo a info@jbp.es.

Posem una seva disposició la següent adreça postal del nostre punt de venda per que pugui efectuar la devolució sense incórrer en despeses de devolució per nostra part.

JBP SA - AT. MAGATZEM - Duran i Bas 5 - 08002 Barcelona,

De no Fer-ho mitjançant les opcions que posem a la seva disposició, Vostè es farà de càrrega dels costos de la devolució dels Articles. Totes les devolucions han ser trameses amb justificant de recepció d'un altre manera pot ser que no les recepten al nostre de punt de venda i no puguem certificar la devolució. Consulti amb la seva agència els terminis i condicions d'enviament i lliurament.

Després de rebre i examinar els articles li comunicarem si tot està correcte i procedirem al canvi dels arciles o a l'emissió d'un' val o cupó de compra per l'import del mateix o el reemborsament total o parcial de la comanda.

Preguem que en tot moment torni el article incloent el seu embolcall original i en el mateix paquet on el va rebre: A més de la documentació si hi fora i d'altres accessoris que puguin acompanyar al mateix. No es procedirà al canvi o devolució dels articles que no estiguin en les mateixes condicions en les que les va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del article.

El canvi o reemborsament s'efectuarà dins d'un termini màxim de 7 dies hàbil des de la data en què ens va notificar la seva intenció de desistir i sempre que fos possible, la devolució dels imports s'efectuaran en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per realitzar la compra. Aquest termini no inclou els dies derivats de comprovacions bancàries, que poden ser d'un (1) a trenta (30) dies naturals.