La serigrafia és una tècnica d'impressió emprada en el mètode de reproducció de documents i imatges sobre qualsevol material, i consisteix a transferir una tinta mitjançant una malla tensada en un marc, el pas de la tinta es bloqueja a les àrees on no hi haurà imatge mitjançant una emulsió o vernís, quedant lliure la zona on passarà la tinta.

Aquesta tècnica ha estat perfeccionada amb tècniques fotogràfiques i enriquida amb màquines especials i amb infinitat de tintes que ens permeten obtenir efectes molt atractius; però cal no oblidar que, encara que estampem amb màquines automàtiques, la serigrafia és un procés artesanal amb unes exigències de temps.

A JBP disposem d'una infraestructura per a tota mena de treballs, des de manuals de 6 braços que permeten produccions petites des de 10 unitats a un color, fins a automàtics de 8 braços que permeten la serigrafia de fins a 10 colors per a produccions de 100 unitats fins a 5.000 unitats/ dia.

Els avantatges de la serigrafia tèxtil és que es pot imprimir sobre qualsevol tipus de teixit, amb la llibertat de fer servir diferents tipus de tintes i acabats (obtenció de colors saturats, transparents, fluorescents, floca, esmaixades, brillants, relleu de pintura, pintura inflada , etc...), és rendible en tiratges llargs.